Tony Hawk โปรสเกตบอร์ดชื่อดังของโลกจับมือกับทาง The Ever-Gruesome Liquid Death ออกสเก็ตบอร์ดแบบลิมิเตด 100 แผ่นที่เพนต์สีด้วยเลือดของตัวเอง

นอกจากนั้นรายได้บางส่วนยังถูกนำไปมอบให้กับทาง 5 Gyres เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขวิกฤตโลกร้อนที่มาจากมลพิษพลาสติกด้วยวิทยาศาสตร์, รวมไปถึงสนับสนุนศิลปะ, การศึกษา และการค้นคว้าต่าง ๆ และยังสนับสนุนโครงการ Skatepark ซึ่งเป็นองค์กรสเก็ตบอร์ดที่ช่วยชุมชนสร้างลานสเก็ตสาธารณะสำหรับเยาวชนในชุมชนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยครับ

ที่มา : metalinjection