[PR NEWS] “ใจ(ไม่)ร้าย” ซิงเกิ้ลใหม่รับปี 2021 จาก 4 หนุ่มวง Yes’Sir Days

4 หนุ่มวง Yes’Sir Days (เยสเซอร์เดย์) อัทธ์ - อังค์กูณฑ์ ธนาทรัพย์เจริญ (ร้องนำ) , ตูน - พชรัชต์ พูลผล (เบส) , อาร์ท - วสุรัตน์ พานิช (กลอง) และ บอม ... [ อ่านต่อ ]