[PR NEWS] Pyra เจ้าของแนวดนตรี Dystopian Pop จับมือสองศิลปินเอเชียร่วมกันทำ “yellow fever” บทเพลงแสดงพลังหญิง เพื่อความเท่าเทียมกันทางสังคม

ไพร่า (Pyra) ศิลปินหญิงรุ่นใหม่ เจ้าของงานเพลงในแบบดิสโทเปียน ป็อป (Dystopian Pop) คนแรก ที่นอกจากแนวทางดนตรีจะมีลักษณะเฉพาะตัว จนกลายเป็นที่สนใจจากค... [ อ่านต่อ ]