[PR] Win Nimman นักกวีมากผลงาน ปล่อยซิงเกิล 2 จากแรงบันดาลใจ “Miss Lonely Heart”

Official Press Release จากผลงานเขียน อาทิ รองเท้าสีชมพูกับโลกสีเอิร์ลเกรย์ หากแต่ร่มคันนั้นซึ่งความรัก ทำให้ฉันสุข จนไม่อยากเขียนบทกวี และเจ้าของเพจงานเขียนและบทกวีเกี่ยวกับเฟมินิสต์อย่าง “โรแมนติกร้าย” วิน... [ อ่านต่อ ]