รัฐบาลอเมริการองรับสถานะ The Satanic Temple เป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ

The Satanic Temple โบสถ์อเทวนิยมแห่งสหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ให้มีสถานะเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ ทางโบสถ์ TST ประกาศผ่านเว็บไซต์ thesatanictemple.com ว่าได้รับการแจ้งจาก IRS (... [ อ่านต่อ ]