[LOCAL BAND]”9 W O R L D S” ซิงเกิ้ลใหม่สไตล์ DJENT จาก THE CREATION OF ADAM

The Creation Of Adam วงดนตรีแนวเดธคอร์/เจนต์ จากกลุ่ม Deadkids เปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ "9 W O R L D S" ผลงานเพลงนี้อย่างได้กล่าวไปว่าเป็นการผสมผสานของ... [ อ่านต่อ ]