The Bandit Boy ชวนคนฟังเดินทางไปพบกับ “สิ่งที่ต้องผ่าน” ในมิวสิกวิดีโอสุดชอกช้ำตัวใหม่ล่าสุด

ในโลกของเพลงร็อก ถ้าให้แบ่งประเภทของวงดนตรีแบบรีบ ๆ บางครั้งเราสามารถจัดหมวดหมู่ของวงดนตรีออกมาได้เป็น 1. วงสายบ้าพลัง หนักขึ้นเรื่อย ๆ แบบไม่มีพัก 2. วงที่เน้นความหลากหลาย ทำเพลงได้หลายรูปแบบ ซึ่ง The Bandit B... [ อ่านต่อ ]