[PR NEWS] “Comatose” ซิงเกิลใหม่จาก The 10th Saturday (Supersub +OverMe+Potato)

The 10th Saturday (เดอะ เท็นธ์ แซเทอร์เดย์) เป็นวงดนตรีอิสระ ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2015 ประกอบไปด้วยสมาชิกวงที่อยู่ในแวดวงดนตรีทั้งกระแสหลักและอินด... [ อ่านต่อ ]