R.I.P. อดีตมือกีตาร์วง STORY OF THE YEAR เสียชีวิตแล้ว

มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นอย่าต่อเนื่องจริง ๆ ในช่วงนี้ ล่าสุด Greg Haupt อดีตมือกีตาร์วง Story of The Year (ปี 2000-2003) ได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากที่ต่อ... [ อ่านต่อ ]