Bomb at Track, Taitosmith และวงไทยอีกหลายวง ประกาศรับงานในพื้นที่ชุมนุม ฟรี

Bomb at Track วงแร็ปเมทัล และ Taitosmith วงร็อกสัญชาติไทย รวมถึงวงดนตรีร่วมสมัยของไทยอีกหลายวง ประกาศรับงานแสดงในพื้นที่ชุมนุมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ... [ อ่านต่อ ]