Sean Reinert อดีตมือกลอง Cynic และ Death เสียชีวิตแล้ว

Sean Reinert มือกลองสัญชาติอเมริกันผู้ก่อตั้งวง Cynic และอดีตสมาชิกยุคต้นของวง Death เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 48 ปี รายงานจาก ThePRP ระบุว่าร่างของ ... [ อ่านต่อ ]