Parkway Drive บริจาค 1 ล้าน สู้ไฟป่าออสเตรเลีย + เปิดระดมทุนออนไลน์เพิ่มเติม

นอกจาก Metallica แล้ว Parkway Drive วงเมทัลคอร์จากไบรอนเบย์ รัฐนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งกำลังเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อยู่ในตอนนี้ ก็บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือองค์กรที่ทำหน้าที่ต่อสู้... [ อ่านต่อ ]