Kirk Hammett ยอมรับ การที่ Metallica ฟ้อง Napster เป็นเรื่อง ‘ไม่ได้อะไร’

หากหลายคนยังจำกันได้ ช่วงต้นยุค 2000s วง Metallica เคยยื่นเอกสารฟ้องร้องบริษัท Napster เนื่องจากบริการของพวกเขาเปิดให้ผู้คนนำผลงานของวงมาแชร์ไฟล์ต่อก... [ อ่านต่อ ]