Kirk Hammett ยอมรับ การที่ Metallica ฟ้อง Napster เป็นเรื่อง ‘ไม่ได้อะไร’

หากหลายคนยังจำกันได้ ช่วงต้นยุค 2000s วง Metallica เคยยื่นเอกสารฟ้องร้องบริษัท Napster เนื่องจากบริการของพวกเขาเปิดให้ผู้คนนำผลงานของวงมาแชร์ไฟล์ต่อกันแบบละเมิดลิขสิทธิ์ หลังจากสองทศวรรษผ่านไป เวลาเปลี่ยน ใ... [ อ่านต่อ ]

Metallica บริจาค 15 ล้านบาท ช่วยผู้ประสบภัยไฟป่าที่ออสเตรเลีย

Metallica บริจาคเงิน 750,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์ (15 ล้านบาท) ให้กับหน่วยงาน NSW Rural Fire Service และ Victoria Country Fire Authority เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเหยื่อจากไฟป่าที่กำลังปะทุอย่างรุนแรงในประทศออสเต... [ อ่านต่อ ]