อีหยังวะ! สื่ออังกฤษบอกว่า “การฟังเพลงเมทัลทำให้อ้วน”

อยู่ดี ๆ ก็มีเรื่องให้ชวน "อีหยังวะ" กับ The Daily Star หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ของประเทศอังกฤษ ที่ออกมาให้ข้อมูลว่า "การฟังเพลงเมทัลทำให้อ้วน" ซึ่งข้อม... [ อ่านต่อ ]