R.I.P. งาน LOUDER THAN LIFE พบผู้เสียชีวิต 1 คน จากการเสพยาเกินขนาด

เทศกาดนตรี Louder Than Life ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีวงอย่าง Metallica, Korn, Asking Alexandria และวงชั้นนำอีกมากมายเข้าร่วมงาน และจัดขึ้นไปเมื่อวัน... [ อ่านต่อ ]