“You and Me” ซิงเกิลเดบิวต์ Five for Fury วงร็อกวัยจิ๋วแห่ง Rockademy

มีวงร็อกวัยเยาว์เกิดขึ้นอีกแล้ว ล่าสุดเป็น Five for Fury วงดนตรีร็อกที่เกิดจากการรวมตัวในโรงเรียนสอนดนตรี Rockademy ซึ่ง "You and Me" คือชื่อซิงเกิลเ... [ อ่านต่อ ]