“ห้ามมอช ห้ามเซิร์ฟ เว้นระยะห่าง” แนวทางการจัดคอนเสิร์ตในอเมริกายุคโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความปกติในรูปแบบใหม่ หรือที่เรียกกันว่า 'new normal' ให้กับทุกวงการอย่างเลี่ยงไม่ได้ อุตสาหกรรมดนตรีคือธุรกิ... [ อ่านต่อ ]