James Hetfield กลับมาขึ้นแสดงดนตรีเป็นครั้งแรกหลังบำบัดอาการติดสุรา

James Hetfield ฟรอนต์แมนวง Metallica กลับมาแสดงดนตรีสดเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่พักการทำงานกับวงเพื่อไปบำบัดอาการพิษสุราเรื้อรังครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกัน... [ อ่านต่อ ]