Dave Mustaine แห่ง Megadeth แจ้งแฟนคลับผ่านโซเชียลว่าเป็นมะเร็งลำคอ

Dave Mustaine ฟรอนต์แมนวงแธรชเมทัลรุ่นใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ประกาศผ่านอินสตาแกรมของตนเองว่าเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งในบริเวณลำคอ (เจ้าตัวระบุไว้แค่ throat cancer ไม่แน่ใจว่าเป็นที่กล่องเสียงหรือเปล่... [ อ่านต่อ ]