Reed Mullin มือกลองผู้ก่อตั้งวง Corrosion of Conformity เสียชีวิตแล้ว

Reed Mullin มือกลองสัญชาติอเมริกัน สมาชิกวงสโตเนอร์ร็อก/สลัดจ์เมทัลรุ่นใหญ่ Corrosion of Conformity เสียชีวิตลงแล้วในวัย 53 ปี ในการประกาศจากวง ไม... [ อ่านต่อ ]