Comeback Kid ฮาร์ดคอร์พังก์แคนาดา ประกาศทัวร์เอเชีย มาไทย เม.ย. นี้

Update: ผู้จัดในประเทศไทยประกาศรายละเอียดงานออกมาแล้ว ดูเพิ่มเติมได้ที่ Holding On Records Comeback Kid วงฮาร์ดคอร์พังก์จากประเทศแคนาดา ประกาศ... [ อ่านต่อ ]