มีการซื้อขายบน Bandcamp กว่า 141 ล้านบาทในวันศุกร์ที่ผ่านมา จากนโยบายงดหักส่วนแบ่งสู้ไวรัส

เว็บไซต์ Bandcamp แพลตฟอร์มสำหรับขายผลงานของนักดนตรีออนไลน์ เผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพียงวันเดียว มีแฟนเพลงจับจ่ายใช้สอยเพื่อสนับสนุนศิลปินเป็นจ... [ อ่านต่อ ]