Avenged Sevenfold ยกเลิกทัวร์ฤดูร้อนเพราะ M. Shadows เส้นเสียงบาดเจ็บ

Avenged Sevenfold ประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตฤดูร้อนประจำปี 2018 ในสหรัฐอเมริกาแบบกระทันหัน เนื่องจากมีคำสั่งจากแพทย์ให้ M. Shadows นักร้องนำของวงพักการใช้เสียงเพราะมีอาการเส้นเสียงบาดเจ็บเกิดขึ้นอีกครั้ง เดิมที Avenged Sevenfold มีกำหนดการทัวร์ฤดูร้อนชื่อว่... [ อ่านต่อ ]