ผลงานการศึกษาค้นคว้าชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ หนึ่งในสถาบันการศึกษาและการวิจัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลียค้นพบว่า การฟังเพลงหนักๆ อย่างเฮฟวีเมทัล ส่งผลต่อการควมคุมอารมณ์ของผู้ที่อยู่ในสภาวะโกรธได้ ซึ่งผลสรุปดังกล่าวขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตที่เคยกล่าวว่าการฟังเพลงรุนแรงเสียงดังมีผลต่อความก้าวร้าวโดยสิ้นเชิง

ลีอา ชาร์แมน นักศึกษาเกียรตินิยมจากสาขาจิตวิทยา อธิบายผลการค้นคว้าไว้ดังนี้

“เราพบว่าดนตรีช่วยบำบัดความรู้สึกเศร้า และเติมเต็มอารมณ์ด้านบวก เมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะโกรธ แฟนเพลงแนวนี้มักจะฟังเพลงที่มีความรุนแรงในระดับที่เทียบเท่ากับความรู้สึกของตนเอง ดนตรีเหล่านั้นช่วยปลดปล่อยและเติมเต็มความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้ อีกทั้งยังช่วยให้รู้สึกได้ถึงแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ ช่วยบรรเทาอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวและความเครียดให้ลดลงได้ด้วยหลังจากที่เริ่มฟังเพลง และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนี้ก็วัดได้ตามแรงบันดาลใจที่คนเหล่านั้นรู้สึกได้จริง”

งานชิ้นนี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือที่ชื่อว่า Frontiers in Human Neuroscience ซึ่งถูกวิจัยผ่านผู้ฟังเพลงเมทัลทั่วไปจำนวนสามสิบเก้าคน โดยมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 18 – 34 ปี

ต้นฉบับจาก Lambgoat