จบจากการระเบิดความมันที่เทศกาลดนตรี G19 วง Retrospect ก็ประกาศงานใหญ่ต่อทันทีครับ และงานใหญ่ที่ว่าก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทย และไม่ใช่ประเทศที่เราคุ้นเคยกันอย่างฮ่องกงหรือไต้หวัน แต่เป็นอินเดีย บ้านพี่เมืองน้องผู้เป็นต้นแบบของอารยธรรม-วัฒนธรรมมากมายในเอเชีย

Retrospect จะขึ้นแสดงที่เทศกาลดนตรี Tanglei Music Festival ในวันที่ 2 มีนาคมนี้ งานจัดขึ้นที่เมืองอิมผาล ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมณีปุระ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ติดกับชายแดนด้านตะวันตกของประเทศเมียนมา เพื่อนบ้านที่ชาวไทยเราคุ้นเคย เท่าที่จำความได้ นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ศิลปินจากประเทศไทยไปเปิดการแสดงที่ประเทศอินเดีย

ที่จริงดนตรีเป็นเพียงส่วนประกอบเดียวของเทศกาล Tanglei ที่ประกอบไปสิ่งต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งกีฬา แฟชั่น ศิลปะ อาหาร สุขภาพ ฯลฯ เคยจัดมาแล้วสองครั้งในปี 2016 และ 2017 โดยในแต่ละครั้งใช้เวลาจัดราว 1-2 สัปดาห์