The Journey of “Suicide Silence” (Part 1)

ในตอนที่แล้วผมได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของทางวงให้รู้จักกันไปบ้างแล้ว มาถึงในตอนนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการเดินทางของวง Suicide Silence กับดนตรีแนว deathcor... [ อ่านต่อ ]