เมื่อพูดถึงสถานะของดนตรีแนวเฮฟวีเมทัล กับเรื่องของอารมณ์แล้ว หลายคนคงเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าบทเพลงหนักกระโหลกเหล่านี้เป็นตัวช่วยชั้นดีในการปลดปล่อยความเครียดและส่งผลดีต่อสุขภาพจิต แต่การจะมาพูดเรื่องนี้ลอย ๆ โดยไม่มีหลักฐานรองรับมันก็ดูจะไม่น่าเชื่อถือมากพอ งานวิจัยล่าสุดของ Journal of Community Psychology ที่ทำโดย Paula Rowe และ Bernard Guerin สองนักจิตวิทยาชาวออสเตรเลียมีข้อมูลที่ช่วยให้เรานำมาใช้อ้างอิงในการอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นมากทีเดียวครับ

งานวิจัยตัวนี้มีระบุว่าดนตรีเมทัลส่งผลในแง่บวกต่อกลุ่มคนหนุ่มสาวอายุราว 18-24 ปี ช่วยให้สามารถรับมือกับความเครียด และการถูกกลั่นแกล้งได้ ผลการวิจัยจากเด็กวัยรุ่นช่วงอายุดังกล่าว 18-24 คน ประกอบไปด้วยผู้หญิง 5 คนและผู้ชายอีก 23 คน พวกเขาพบว่าทั้งตัวดนตรีเมทัลเองและสังคมดนตรีเมทัลมีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตให้เบาลง

สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยมีเหมือนกันหมดมีหลัก ๆ อยู่ 4 เรื่อง คือ 1. พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ถูกกลั่นแกล้ง หรือตีตัวออกห่างจากระบบสังคมหรือโรงเรียน 2. พวกเขาสนุกกับแรงปะทะของดนตรีเมทัล และเนื้อเพลงในยามโกรธ 3. พวกเขารู้สึกได้ถึงส่วนที่คอย ‘ปกป้อง’ (protective) จากสังคมดนตรีเมทัล และ 4. การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีเมทัลทำให้พวกเขาสามารถวางปัญหาจากการถูกกลั่นแกล้ง ทำร้าย หรืออื่น ๆ ที่ส่งผลเสียกับชีวิตเอาไว้ก่อน แล้วหันมามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มากขึ้น จากการพูดคุยกับกลุ่มคนเหล่านี้ผู้วิจัยพบว่าอัตลักษณ์ของการเป็นเมทัลเฮด (metal identities) ช่วยให้พวกเขาเหล่านี้สามารถรอดพ้นจากกับดับของความเครียดและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้จริง ๆ

หากสนใจอ่านงานวิจัยฉบับเต็มในภาษาอังกฤษ สามารถเข้าไปดูได้ที่ Wiley Online Library

[ ที่มา – Metal Underground.com ]