Live Nation บริษัทผู้จัดคอนเสิร์ตเจ้าใหญ่ของโลกได้ยืนยันมาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19 ในการเข้าชมคอนเสิร์ต โดยคนดูจะต้องฉีดวัคซีนครบแล้วหรือผลตรวจเป็นลบเท่านั้น, ตามบันทึกภายในขององค์กร

เอกสารดังกล่าวได้ลงนามโดย Michael Rapino (CEO ของ Live Nation) โดยระบุว่า Live Nation จะใช้แนวปฏิบัติเดียวกันกับที่ได้ดำเนินการไปแล้วและประสบความสำเร็จจากหลาย ๆ โชว์ระดับเมเจอร์ อย่างเช่น เทศกาลดนตรี Lollapalooza ซึ่งจัดขึ้นถึง 4 วัน มีผู้ชมเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 100,000 คน/วัน โดย 90% ของคนดูในวันแรกได้รับวัคซีนครบกันหมดแล้วและจะต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อนหน้าคอนเสิร์ต 3 วัน

ที่มา : blabbermouth