deftones

ก่อนหน้านี้วง Deftones ประกาศออกมาว่าพวกเขาจะพักการทำงานกันในปี 2014 แต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจออกมาว่า ช่างแม่งสิ พวกเราจะทำเพลงแล้ว แต่นั่นก็ต้องยันกลับไปในเดือนมีนาคมโน่นเลย และเราก็ยังไมไ่ด้ยินข่าวคราวอะไรเพิ่มเติมอีกนับแต่นั้นมา…

จนกระทั่งวันนี้ ทางวงโพสต์สิ่งนี้ออกมาครับ

พวกเขาบอกว่าจะใช้เวลาสองสัปดาห์สำหรับการทำเพลง ซึ่งนั่นก็เป็นเวลาที่นาน แต่ยังไม่มากพอสำหรับการทำผลงานให้เสร็จทั้งหมดครับ บางทีเราอาจจะยังไม่ได้ยินผลงานใหม่ของ Deftones กันไปจนกว่าจะถึงปี 2015 โน่นเลยครับ บางทีอาจจะลากยาวไปถึงช่วงกลางปีโน่นเลย แต่ยังไงก็จะได้ฟังงานใหม่ของ Deftones กันในปีหน้าแน่นอนแหละครับแบบนี้!?

ที่มา – Metal Injection