Reed Mullin มือกลองสัญชาติอเมริกัน สมาชิกวงสโตเนอร์ร็อก/สลัดจ์เมทัลรุ่นใหญ่ Corrosion of Conformity เสียชีวิตลงแล้วในวัย 53 ปี

ในการประกาศจากวง ไม่ได้ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตไว้ แต่ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา เขาไม่ได้ขึ้นแสดงกับวงอยู่บ่อยครั้ง ด้วยสาเหตุจากปัญหาสุขภาพหลายประการ รวมถึงอาการชักที่มีต้นเหตุมาจากแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นในปี 2016 ด้วย

Reed เป็นสมาชิกยุคก่อตั้ง และเป็นหนึ่งในคลาสสิกไลน์อัพของวงที่อยู่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 (สมัยที่ยังเล่นแนวฮาร์ดคอร์พังก์)

[ Source ]