สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความปกติในรูปแบบใหม่ หรือที่เรียกกันว่า ‘new normal’ ให้กับทุกวงการอย่างเลี่ยงไม่ได้ อุตสาหกรรมดนตรีคือธุรกิจกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม เพราะทำให้เราไม่สามารถรวมตัวเพื่อชมการแสดงดนตรีในที่เดียวกันได้ และในอนาคตอันใกล้ ที่โรคระบาดนี้ยังไม่หมดไป แม้คอนเสิร์ตอาจจะกลับมาจัดแสดงได้ แต่วัฒนธรรมบางอย่าง เช่นการมอชของคอเพลงเมทัลและฮาร์ดคอร์ ที่ต้องเข้าปะทะร่างกายกัน อาจไม่ได้กลับมาด้วย

Event Safety Alliance องค์กรด้านความปลอดภัยในงานอีเวนต์สัญชาติอเมริกัน ปล่อยเอกสาร The Event Safety Alliance Reopening Guide ออกมาเป็นแนวทางแนะนำสำหรับผู้ทำธุรกิจอีเวนต์ ที่กำลังเตรียมตัวกลับมาทำงานกันอีกครั้ง ว่าจะต้องจัดงานให้ออกมาในรูปแบบไหน หรือมีกฎระเบียบอะไรบ้าง ทั้งการใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างทางสังคม ที่จะต้องถูกให้ความสำคัญในระดับเดียวกับการตรวจกระเป๋า หรือการเข้าเครื่องสแกนตรวจจับโลหะ เป็นต้น

ในเอกสารฉบับดังกล่าวมีการระบุเกี่ยวกับวัฒนธรรมการละเล่นบางอย่างในคอนเสิร์ต ที่ถูก ‘ห้าม’ ทำในช่วงเวลาของโรคระบาดด้วย ทั้งการมอช บอดี้เซิร์ฟ

“ผู้ชมจะไม่สามารถยืนรวมกันที่ด้านหน้าเวทีทั้งหมดแบบที่พวกเขาคุ้นเคยได้ การมอชและการทำคราวด์เซิร์ฟถือเป็นการละเมิดการเว้นช่องว่างทางสังคม และจะต้องถูกห้ามอย่างเด็ดขาดในช่วงเวลาของการระบาดครั้งนี้”

อ่านเอกสารฉบับเต็มภาษาอังกฤษได้ที่นี่


ที่มา
Concert reopening guide prohibits moshing and crowd surfing | Lambgoat