ถือเป็นเกียรติแก่วง Every Time I Die เป็นอย่างมาก เมื่อสภาเมืองบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา บ้านเกิดของวงประกาศให้วันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน Every Time I Die Day เพื่อเป็นเกียรติกับวงในฐานะทูต (ambassadors) ของเมืองมาเป็นเวลากว่า 20 ปี

อ่านคำแถลงจากสภาเมืองบัฟฟาโลได้ด้านล่าง:

ถือเป็นกรณีน่าสนใจ และ (ส่วนตัวมองว่า) รัฐไทยควรใช้โมเดลนี้ เป็นแบบอย่างในการสนับสนุนกลุ่มผู้สร้างงานศิลปะที่ผลิตผลงานด้วยใจจริงเป็นระยะเวลายาวนานบ้าง

[ ที่มา – Rock Sound Magazine ]