Bikini วงกรูฟ/เมทัลคอร์ เจ้าของเพลง “น้อยใจความตาย” เปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ “Bully” ออกมาให้ได้คารวะอาจารย์ม้าลายกันแล้ว

เพลงนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ท่อนกรูฟโยก ๆ มีรายละเอียดดนตรีที่น่าสนใจจากเสียงสังเคราะห์ที่ทางวงใส่เข้ามา ในส่วนของเนื้อหาของเพลงเกี่ยวการการถูกบูลลี่ที่เกินความอดทนจนในต้องระเบิดมันออกมา เชื่อว่าทุกคนเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอย่างแน่นอน

สาวก Bikini นี่คือการเดินทางครั้งใหม่ของทางวงที่เติบโตขึ้นกว่าเดิมครับ

  • สมาชิกปัจจุบัน ได้แก่

Vocalist : ณัชพล สินทรจิตรานนท์

Guitarist : สามารถ จามรี

Guitarist : ทาวิช คณาติยานนท์

Guitarist&Synthesizer : พงศกร​ ลี​ลิมป​เจริญ​สกุล​

Bassist : ชาตรี ภูษาทอง

Drummer : พุทธิพงศ์ บุญมี