Matt Heafy แห่ง Trivium เล่นเพลง “I Won’t Back Down” ไว้อาลัย Tom Petty — ชมคลิป

ปีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีการสูญเสียของวงการดนตรีอย่างแท้จริง ซึ่งล่าสุดวงการดนตรีก็เพิ่งสูญเสีย Tom Petty ศิลปินมากความสามารถไปอีกหนึ่งคน Petty จากไปเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา ด้วยวัย 66 ปี การจากไปของ Tom Petty มีนักดนตรีทั้งไทยและเทศร่วมกันออกมาแสดงความอ...