The Young Wolf ปล่อยซิงเกิลร็อกสุดเข้ม “Alice in the Morning (Late Wake Up)”

ตอนที่ปล่อยลิงก์เปิดรับงานเพลงจากวงดนตรีร็อกนอกกระแสบนเพจ Headbangkok ดันลืมระบุเอาไว้ว่ารับเฉพาะ 'ศิลปินไทย' เท่านั้น ก็เลยทำให้มีคนกรอกแบบฟอร์มกันผิดจุดประสงค์ ส่งผลงานของวงที่ตัวเองชอบ ไม่ใช้วงตัวเองกันมาหลา... [ อ่านต่อ ]