Album Review: “The Joshua Tree (30th Anniversary Edition)” – U2

หากจะมีวงดนตรีสักวงที่ก้าวข้ามผ่านมาหลายช่วงเวลา และยังมีแฟน ๆ ในวงกว้างติดตามผลงานอย่างเนืองแน่นสม่ำเสมอ ออกผลงานมาแล้วไม่ค่อยจะโดนเสียงวิจารณ์ในเชิงลบ หนึ่งในวงดนตรีที่อยู่ในข่ายนี้ก็น่าจะมี U2 วงนี้นี่แหละครับ จะด้วยภาพลักษณ์การวางตัวที่ปรากฎตามสื่อต่าง ๆ, ...