Ryan Burt มือกลอง The Amity Affliction ออกจากวงแล้ว

Ryan Bert มือกลอง The Amity Affliction วงเมทัลคอร์/โพสต์ฮาร์ดคอร์จากประเทศออสเตรเลียออกจากวงอย่างเป็นทางการแล้ว ทางวงระบุเหตุผลเบื้องต้นไว้ว่า Burt ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และสภาพแวดล้อมของการทัวร์คอนเสิร์ตและการอย... [ อ่านต่อ ]