Lyrics Attack: “Back to Me” — Of Mice & Men

และเนื้อเพลงที่ถูกหยิบมาแปลให้ได้เข้าใจในภาษาพื้นบ้านกันเพลงแรกในปี 2018 นี้ก็คือ "Back to Me" ซิงเกิลยุคหลังของ Of Mice & Men เมทัลคอร์ดังที่เดินหน้า...