Mangosteen Music Festival: การแสดงสดครั้งใหม่ในแดนสยามของดูโอขวัญใจมหาชน “Honne”

เสพย์ความอบอุ่นในคืนอันเหน็บหนาวกับดูโออิเล็กทรอนิกโซลร่วมสมัยจากลอนดอน Honne กับโชว์ครั้งที่ 2 และ 3 ในประเทศไทย