Billie Joe Armstrong แห่ง Green Day โพสต์ IG เรียกร้องให้ใช้มาตราถอดถอน Donald Trump ออกจากตำแหน่ง

ต้องยอมรับว่าในแวดวงเพลงร็อกต่างประเทศช่วง 1-2 ปีหลังมา ตั้งแต่ที่ Donald Trump เข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดี วงการเพลงร็อกอเมริกันมีการพูดคุยเรื่องการ...