Slayer หนึ่งในสี่ยอดขุนพลแธรชเมทัลแห่งสหรัฐอเมริกา ปล่อยคลิปทีเซอร์การทัวร์รอบโลกครั้งใหม่ ซึ่งทางวงระบุไว้ว่าจะเป็นการทัวร์ครั้งสุดท้าย และจะประกาศตารางของสหรัฐอเมริกาออกมาในเร็ว ๆ นี้

ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศวันและเมืองที่วงจะเดินทางไปเยี่ยมเยียน และยังไม่มีข้อมูลว่าพวกเขาจะออกมาทัวร์นอกสหรัฐอเมริกากันอีกหรือไม่ (เพราะเมื่อปลายปีที่แล้ววงเพิ่งมาเยือนเอเชียไป) หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งครับ

Co-founder/editor-in-chief of Headbangkok. 98% of my shirts are black, and the rest are #000000.