Lyrics Smash Face: “Home” – Our Last Night

Editor's note: ขอแนะนำให้คุณผู้อ่านทุกท่านรู้จักกับ 'คริสซี่' สมาชิกสาวคนใหม่ของครอบครัว HBK ที่จะเข้ามาดูแลในส่วนของการแปลเนื้อหาบทเพลงที่น่าสนใจให้ได้อ่านกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ความจริงแล้วเราอยากให้...