rock-sound-presents-the-black-parade

Album Review: Rock Sound Presents – The Black Parade Tribute

"ด้วยความสมบูรณ์แบบในตัวของ Original Album ที่มีมากอยู่แล้ว งานนี้คราวซวยจึงมาตกอยู่กับวงที่มาร่วมสังฆกรรมในโปรเจ็กต์อันนี้ไปเต็ม ๆ ของเดิมก็ยอดเยี่ยมแต่ตัวตนของแต่ละวงก็ต้องมีด้วย นี่คือโจทย์ที่หินเอาการ"